MSGSÜ BİLGİ PAKETİ Türkçe | English  
 
 
 
MSGSÜ Hakkında
Kurum Hakkında

Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi (resmî adı Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şâhâne) 1883 yılında Osman Hamdi Bey öncülüğünde bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri içerisindeki Eski Şark Eserleri Müzesi’nin bulunduğu binada açılmıştır. O dönemde Ticaret Nezareti’ne (1886’dan sonra Maarif Nezareti’ne) bağlı olan ve 20 öğrenciyle açılan bu okulda resim, heykel, mimarlık ve hakkâklık (oymacılık) dersleri verilmiştir. Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi, 1927-28’de Sanayi-i Nefise Akademisi, 1928-68 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi, 1968’den 1983’e kadar İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, 1982 yılında Yüksek Öğrenim Yasası ile Mimar Sinan Üniversitesi, 2004 yılında ise bugün kullanmakta olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adını almış ve eğitimini sürdüre gelmiştir. 1910 yılında Osman Hamdi Bey’ in ölümünden sonra müdürlüğe kardeşi Halil Edhem Eldem getirilmiştir. Başlangıçta yalnızca erkek öğrenci kabul eden okulu, 1914’te İnas (Kız) Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kurulan okulun da bünyesine katılması ile birlikte 1926 yılında kurum karma eğitime geçmiştir.    
 
1923’te Tezyinat (Süsleme) Bölümü kurulmuş, 1929-32 yılları arasında Seramik, İç Mimari, Grafik ve Afiş Atölyeleri, Tezyinat Bölümü’ nün uzmanlık dalları olarak faaliyete geçmiştir.
 
Sanayi-i Nefise Mektebi 1926 yılında Fındıklı’daki eski Meclis-i Mebusan Binası’na taşınmış, Akademi binasının 1948’de büyük bir yangın geçirmesiyle eğitime bir süre Yıldız’daki Sağır ve Dilsiz Okulu’nda devam edilmiş, onarım bittikten sonra Akademi 1953’te yeniden Fındıklı’daki binasına taşınmıştır.
 
Akademi’nin 1883’te eğitime başladığı ilk yıllarda atanan hocalarından mimar Alexandre Vallaury, ressam Valeri, heykeltıraş Osgan Efendi uzun yıllar kurumda ders vermişlerdir. Atölye sorumluluklarının Türk hocalara verilmesi daha geç bir tarihe rastlar. İlk hocaların emekli olmasından sonra heykel atölyesi 1914’te İhsan Özsoy’a, resim atölyeleri 1915’te Ömer Adil, İbrahim Çallı ve Hikmet Onat’a, mimarlık atölyesi de gene aynı yıl Vedat Tek’e verilir.
 
1933 Üniversite Reformu sırasında pek fazla müdahale edilmeyen akademi, yine de, büyük bir kadro yenileşmesine ve değişikliğine gitmiştir. Resim Bölümü Başkanlığı’na Leopold Levy’nin getirilmesi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Sabri Berkel, Ali Çelebi, Nurullah Berk, Zeki Faik İzer gibi adların bölüm kadrolarına katılması, Heykel Bölümü Başkanlığı’na Rudolf Belling’in getirilmesi, Bruna Taut ve Robert Vorhölzer gibi ünlü isimlerin de Mimarlık Bölümü ve Başkanlığı’na getirilmeleri 1936-37 yıllarına rastlar.
 
36 yıl kadar yönetmeliklerle idare eden Akademi, 1969’da 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Yasasının kabulü ile yeni bir statüye kavuşur. Bu yasa Akademi’ye bilimsel özerklik kazandırır. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi adı altında etkinliğini sürdüren kurum, 1975 yılında Atatürk Kız Lisesi olarak kullanılan Adile Sultan Sarayı’nın Akademi bünyesine dahil olması ve Mimarlık eğitiminin bu binaya geçmesi ile fiziki olanaklarını iyileştirme imkanına sahip olur. 1969 yılında Sami Şekeroğlu tarafından kurulan Türk Film Arşivi, Güzel Sanatlar Akademisine bağlanarak, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi adını alır.
 
1972 yılında Özel yüksek okulların devletleştirilmesi sürecinde, Mimarlık Yüksek Okulu ile Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu Akademi’ye bağlanır.
1976 yılına gelindiğinde ise İDGSA Film Arşivi, Sinema-TV Enstitüsü ve Bölümüne dönüşerek Gayrettepe’de inşa edilen yeni binasına taşınır ve Üniversite düzeyinde Sinema-TV öğretim programı diploması veren ilk kurum olarak eğitim-öğretim hayatındaki önemli bir görevi üstlenir. Bu gün de ülkemizin tüm sinema mirası, 1962 yılından bu güne gönüllü olarak Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu (FIAF) üyesi olan, 1982 yılında Sinema-TV Merkezi’ ne dönüştürülen günümüzdeki adıyla Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’nde korunmaktadır.
 
Yine aynı yıl İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Mimarlık Bölümü bünyesinde Şehircilik Araştırma Enstitüsü ile Türk Mimarisi Araştırma ve Restorasyon Enstitüsü kurulur. Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü’ne bağlı Endüstri Tasarımı Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Geleneksel Türk El Sanatları Bölümleri kurulur ve eğitime başlar.
 
1977 yılında Fotoğraf Enstitüsü kurulur ve Üniversite düzeyindeki ilk Fotoğraf eğitim programı başlar.
 
4.11.1981 tarihinde kabul edilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunun gereği olarak, 20.7.1982’ de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesi adını alır. Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden oluşan Üniversite, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan Devlet Konservatuvarı’nın da bünyesine katılmasıyla birlikte önemli bir boyut ve düzey kazanır.
 
1988 yılında Meslek Yüksekokulu, 1998 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Temel Eğitim Bölümü, 1999 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü Enformatik Bölümü, 2006 yılında Fen ve Edebiyat Fakültesine bağlı Felsefe Bölümü,  2010 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu Bölümü, 2013 yılında Taşınabilir Kültür varlıkları Yüksek Okulu, 2014 yılında Güzel Sanatlar Enstitüsü kurularak bugünkü yapısına ulaşmıştır.
 
 

Meclis-i Mebusan
Caddesi No: 24
Fındıklı 34427 İstanbul
T: 0212 - 252 16 00

Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:89 Bomonti
T: 0212 246 00 11

Meclis-i Mebusan Caddesi
Fındıklı / Istanbul
T : 0212 243 20 48

 
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.