MSGSÜ BİLGİ PAKETİ Türkçe | English  
 
 
 
MSGSÜ Hakkında
Öğrenci Kabülü

LİSANS PROGRAMLARI
Türk Öğrenciler için
Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarının önlisans ve lisans programlarına öğrenci alımında merkezî yerleştirme ve özel yetenek sınavı uygulanmaktadır. Merkezî yerleştirme; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Merkezî Yerleştirme Sınavı ile yapılmaktadır. İki aşamadan oluşan sınavın birinci aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), ikinci aşaması ise Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olup YGS'den 500 puan üzerinden 140 puan alan adaylar, iki yıllık önlisansı tercih edebilmektedir. 180 puanı aştıklarında ise Lisans Yerleştirme Sınavına katılabilmektedir. Lisans Yerleştirme Sınavı; Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Sosyal Bilimler, Edebiyat-Coğrafya testinden oluşmaktadır. Öğrenciler sadece alanları ile ilgili sınavlara katılmakta, LYS'den 500 puan üzerinden 180 puan alan adaylar, ilgili puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmektedir. Adaylar lisans programlarına, YGS ve LYS'den aldıkları puan ile ortaöğretim (Türk Eğitim Sisteminde lise) başarı puanları esas alınarak ÖSYM tarafından bilgisayar aracılığıyla yerleştirilmektedir.
Lisans programlarına ve Devlet Konservatuvarına ilgili birimin belirlediği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bu programlara başvurmak isteyen öğrencilerin, Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümlerinden Resim ve Heykel bölümü için YGS puanlarından biri en az 185 ve üzeri diğer bölümler için ise 225 ve üzeri, Devlet Konservatuvarı Bölümleri içinde YGS puanlarından en az biri 200 ve üzeri olmalıdır. Engelliler için gerekli olan asgari puan ise 100 dür.
Yerleştirme işlemi gerçekleşen öğrencilerin, her yıl ÖSYM tarafından belirlenen kayıt tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.
Yabancı Uyruklu Öğrenciler için
2017/2018 Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversitemiz Özel Yetenek ve Öğretim Programlarına Başvurular İçin  Ulusal ve Uluslararası Sınavlar:
 
Kabul edilen Ulusal ve Uluslararası Sınavlar:
Özel Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Bölümler:
Öğretim Programlarına Merkezi Sistemle Öğrenci Alan Bölümler:
SAT sınavından toplam en az
1100 puan
1200 puan
 
ACT sınavından toplam en az
22 puan
24 puan
 
GCE sınavından, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere
En az 2 konuda A seviyesi puan
En az 3 konuda A seviyesi puan
Lübnan'da yapılan Bakalorya sınavında Diploma notu en az
14
15
Fransız Bakalorya sınavında
Başarılı olmak
Başarılı olmak
 
ABİTUR sınavında
Başarılı olmak
Başarılı olmak
 
MATURA sınavında
Başarılı olmak
Başarılı olmak
 
Uluslararası Bakalorya sınavında Diploma notu en az
28
30
Tawjihi sınavlarında
Herhangi bir dalın tüm derslerinden alınan sınav not ortalaması en az 80
Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerde alınan sınav notu ortalaması en az 90 (Fen Edebiyat Fakültesinin İstatistik ve Matematik Bölümleri için en az 90, diğer bölümleri için en az 80)
TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında
Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak.
Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak
Geldiği ülkenin üniversite giriş hakkını kazanmış olması ve belgelemesi.
Sadece Devlet Konservatuvarının tüm Bölümleri için geçerli. Diğer bölümler için geçerli değil.
 
Geçerli değil.
ÖSYM tarafından yapılan
2017 YGS-LYS'lerinden
2017 YGS'nin herhangi bir puan türünden en az 180 puan almış olmak.
2017 YGS ve LYS puanlarının, aynı yıl kayıt yaptıran öğrencilere ait taban puanından az olmamak.
 
Yukarıdaki şartlardan en az birini karşılayan yabancı uyruklu adayın, kesin kayıt yaptırabilmesi için Türkçe bilgilerini gösteren, Ankara Üniversitesi'ne bağlı TÖMER veya MSGSÜ SEM tarafınca düzenlenmiş, en az C1 seviyesinde bir belge ibraz etmeleri zorunludur. Kesin kayıt hakkı kazanan ancak bu şartı sağlayamayan adayların, kayıtları yapılarak bir (1) yıl süre ile Türkçe eğitimi almak üzere izinli sayılırlar. Türkçelerini bu süre zarfında yeterli hale getirmemeleri durumunda bir (1) yıl daha ek süre verilir. Ek süre sonunda da C1 seviyesinde Türkçe belge ibraz edememeleri durumunda ise kayıtları silinir.
 
 
Yabancı Uyruklu öğrenciler için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)" 2010-2011 öğretim yılından itibaren kaldırılmıştır. Yabancı uyruklu olanların,
T.C. veya KKTC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını yine KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, başvurularını değerlendirmeye alarak tercihleri doğrultusunda daha önce belirlenen kontenjanlara yerleştirme işlemi yapılmaktadır.
Başvuru Koşulları
  1. Lise son sınıfta okuyan veya mezun olan adaylardan;
1)  Yabancı uyruklu olanların,
2)  Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Soy Bağı başlıklı 7. maddesinde “ (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.“ hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu'nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3)  Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin ve bu durumdaki çift uyrukluların,
 
4)  a) 01.02.2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
b) 01.02.2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
 
5)  KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
 
başvuruları  kabul edilecektir.
 
Başvuruları Kabul Edilmeyecek Adaylar:
 
1)    TC uyruklu olup, ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2)    KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde  bitirip  GCE  AL sonucuna sahip olanlar ile 2005–2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç),
3)    a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan, doğumla ilk uyruğu TC  olan  çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4)    Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5)    Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören TC uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların,
başvuruları kabul edilmeyecektir.
  
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
 
Önlisans programlarına, lise veya meslek lisesi diplomasına ek olarak, ÖSYM tarafından yapılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavında alınan puan, öğrencinin yaptığı tercihe ve ortaöğretim başarı puanına göre yerleştirme yapılmaktadır. Mesleki eğitim veren kurumlardan mezun olan öğrenciler, mezun oldukları alanda olmaları koşuluyla sınavsız olarak ilgili önlisans programlarına kayıt yaptırabilmektedir.
 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (MA/MS)
 
Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 standart puan ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından en az 65 puan almaları gerekir. Sıralama notu, branş sınavının %50’si ve ALES puanının %50’si toplanarak bulunur. Sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır.
Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz. Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, yabancı dil bilgi düzeyine ilişkin esaslar anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir
Tezsiz ve tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına alınacak alan içi ve alan dışı öğrenci sayısı ve kontenjanlar anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.
 
DOKTORA/ SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI
Doktora
Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenen lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. Ancak anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verilebilir.
Doktora programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans diploması ile başvuran adayların ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından da en az 75 puan almaları gerekir. Lisans diploması ile başvuran adayların ise ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 80 standart puana sahip olmaları, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından da en az 75 puan almaları gerekir. Sıralama notu, branş sınavının %50’si ve ALES puanının %50’si toplanarak bulunur. Adayların sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, yüksek lisansı olan adaya öncelik verilir. Yüksek lisans diploması olan adaylar arasında eşitlik olması durumunda yüksek lisans not ortalaması daha yüksek olan aday; yüksek lisans derecesi olmayan adaylar arasında ise, lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır.
Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir
Sanatta Yeterlik
Sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans diploması ile başvuran adayların değerlendirme ve/veya mülakat sınavından en az 75 puan almaları gerekir. Lisans diploması ile başvuran adayların ise lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve değerlendirme ve/veya mülakat sınavından da en az 75 puan almaları gerekir. Değerlendirme sınavı yazılı sınav, çizime dayalı yetenek sınavı, uygulama sınavı veya bu sınavların bir birleşiminden oluşur. Adayların sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, yüksek lisansı olan adaya öncelik verilir. Yüksek lisans diploması olan adaylar arasında eşitlik olması durumunda, yüksek lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday; yüksek lisans derecesi olmayan adaylarda ise, lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır. Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.
Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesi anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.
 
Lisansüstü programlar yabancı uyruklu öğrenci kabulü
Devlet bursluları dışında, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinde lisansüstü öğrenim görmek için başvuran yabancı uyruklu adayların kabulüne ilişkin esaslar, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.
Devlet bursluları dâhil, Güzel Sanatlar Enstitüsünde lisansüstü öğrenim görmek için başvuran yabancı uyruklu adayların ilgili anasanat dalı tarafından yapılan değerlendirme ve/veya mülakat sınavından en az 75 puan alarak başarılı bulunmaları gerekir. Bu adayların kabulüne ilişkin diğer esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, gerekli başvuru belgeleri, son başvuru tarihleri ve bu konuya ilişkin diğer usul ve esaslar, enstitünün teklifi ile Senato tarafından belirlenir ve her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ilan edilir.
Başvurularda istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Üniversitenin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve/veya diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak yürüteceği, uluslararası ortak lisansüstü eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabulünde; 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır. Avrupa Birliği eğitim programları çerçevesinde bir yükseköğretim kurumu veya uluslararası kuruluşlarla yapılacak öğrenci değişimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
 
Yüksek lisans veya lisansa dayalı doktora programlarına başvurabilmek için yabancı uyruklu adayların; bir lisans diplomasına, doktora programına başvuracak adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları veya bir yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olmaları; uluslararası sınavlardan GRE (Graduate Record Examination) veya GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavlarından ilgili programlar tarafından uygun görülen ve Üniversite Senatosunca kabul edilen puanı almaları; Türkçe eğitim yapan programlara başvuran adayların Türkçe bilgilerini TÖMER sertifikası ile belgelendirmeleri; YDSveya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından İlgili programlar tarafından uygun görülen ve Üniversite Senatosunca kabul edilen puanı almaları gerekmeketedir.
 
Değişim Öğrencileri İçin:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde değişim öğrencisi olarak öğrenim görmek için başvuran öğrencinin kurumuyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında geçerli bir ikili anlaşma olması gerekmektedir. Değişim öğrencilerinin idari işlemleri, Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir. Değişim öğrencisi olarak başvurmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki belgeleri hazırlayarak Uluslararası İlişkiler Birimine ulaştırmaları gerekmektedir:
  • Gelen öğrenci başvuru formu
  • Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)
  • Not Durum Belgesi (Transcript of Records)
Tüm belgelerin bilgisayarda doldurulması ve gerekli bölümlerin öğrencinin üniversitesi tarafından onaylanması gerekmektedir. Detaylı bilgilerin yanı sıra gerekli diğer belgeler de Uluslararası İlişkiler Birimine ait web sayfasında “Belgeler” sekmesinde ilan edilmektedir.

 
 

Meclis-i Mebusan
Caddesi No: 24
Fındıklı 34427 İstanbul
T: 0212 - 252 16 00

Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:89 Bomonti
T: 0212 246 00 11

Meclis-i Mebusan Caddesi
Fındıklı / Istanbul
T : 0212 243 20 48

 
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.