MSGSÜ BİLGİ PAKETİ Türkçe | English  
 
 
 
MSGSÜ Hakkında
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Önceki öğrenmenin tanınması, Türk eğitim sisteminin temel özelliklerinden biridir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen adaylar ortaöğretim kurumlarından almış oldukları diploma ile kayıt yaptırmaktadır.
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim yılı başında Üniversitemizde yapılan muafiyet ve yabancı dil yeterlik sınavlarına katılarak başarılı olmaları hâlinde, Yabancı Dil dersinden muaf olabilmektedir.
ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile önlisans programlarından mezun olan adaylar, mezun oldukları alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilebilmektedir. Lisans programlarına dikey geçişle kayıt yaptıracak adayların, önlisans eğitimleri sırasında alıp başarmış oldukları eşdeğer kabul edilen derslere ait notlar, Not Durum Belgesine, Genel Not Ortalamasına katılmaksızın aynen aktarılmakta ve bu derslerin kredilerine göre programdan alınması gereken dersler belirlenmektedir.
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında; Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı puanıyla yatay geçiş, diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitemizin eşdeğer programlarına kurumlararası yatay geçiş, Üniversitenin eşdeğer düzeydeki programlarına ise kurum içi yatay geçiş ile öğrenci kabulü yapılmaktadır. Yine aynı esaslar doğrultusunda, öğrencilergerekli koşulları sağlamaları hâlinde çift anadal ve yandal programlarına kayıt yaptırabilmektedirler.
Değişim Öğrencilerinin Öğrenim Tanınırlığı
Değişim programlarına katılan ya da kurumlar arası protokol ile yurt dışında öğrenim gören tüm öğrenciler not ve kredilerinin uygunluğu ölçüsünde Üniversitemiz tarafından istisnasız kabul edilmektedir. Üniversitemizin yurt dışına gidecek öğrencilerden Bölüm Koordinatörü ve Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü tarafından önceden onaylanmış bir Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) talep edilmektedir. Her iki üniversitenin de ders listesi ve ders intibakları bulunan Öğrenim Anlaşmasının ilgili birimin Yönetim Kurulunun onayından geçmesi gerekmektedir.
Değişim Programı kapsamında giden öğrenciler döndükten sonra aldıkları ders/dersler öğrenim gördüğü kurumun gönderdiği not dönüşüm çizelgesi dikkate alınarak Üniversitemizdeki ilgili döneme transfer edilmektedir. Karşı kurum AKTS kredisi kullanıyorsa AKTS Not Dönüşüm Çizelgesi dikkate alınır. Üniversitemizde kullanılan Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Not Dönüşüm Tablosu aşağıda sunulmaktadır.
 


ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU


  Üniversite Harf Notları       
AKTS Notları
Üniversitemizde Karşılık Gelen Notlar
Ders Başarı Notu
Katsayı
Puan
AA
4,00
90-100
BA
3,75
85-89
BB
3,50
80-84
CB
3,25
75-79
CC
3,00
70-74
DC
2,75
65-69
DD
2,50
60-64
EE
2,00
50-59
FF
0
0-49
FD
0
G
Geçti
K
Kaldı


Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim yılı başında Üniversitemizde yapılan Muafiyet ve Yabancı Dil Yeterlik Sınavlarına katılarak başarılı olmaları hâlinde, Yabancı Dil Hazırlık sınıfından ve bazı zorunlu derslerden muaf olabilmektedir.
Üniversitemizin, diğer üniversitelerle imzaladığı geçerli bir öğrenim anlaşmasıyla gelen öğrenciler, öğrenimlerini üniversitemizde tamamladıktan sonra transkriptlerini alabilmektedir. Notlar ve AKTS dönüşüm tablosu açıklamaları öğrencinin transkriptine eklenmektedir. Yurt dışından gelen öğrenciler için gerekli belgeleri hazırladığı sürece anlaşmalı kurumun tanınırlık politikasına uyulmaktadır.  
 
 

Meclis-i Mebusan
Caddesi No: 24
Fındıklı 34427 İstanbul
T: 0212 - 252 16 00

Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:89 Bomonti
T: 0212 246 00 11

Meclis-i Mebusan Caddesi
Fındıklı / Istanbul
T : 0212 243 20 48

 
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.