MSGSÜ BİLGİ PAKETİ Türkçe | English  
 
 
 
MSGSÜ Hakkında
Kayıt İşlemleri

ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ:
YGS ve LYS sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.
Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm aday öğrencilere-kayıt veya belirlenen tarihlerde istenen belgeler ile birlikte ilgili birimin kayıt bürosuna başvurarak kayıt yaptırabilirler.
Öğrenciler için e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. (İsteyen öğrenci üniversiteye gelerek kaydını yaptırabilir).
Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrenciler, PTT şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır.
Elektronik kayıt yaptıracak öğrenciler belirlenen tarihler arasında tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.
E-Kayıtta öğrencinin yerleştirilme bilgileri ÖSYM verilerinden otomatik olarak alınacak olup, Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu öğrenci adaylarının kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler, elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir.
Süresi içerisinde e-kayıt veya şahsen kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktıyı alarak saklayacaklardır.
E-Kayıtlarını gerçekleştirilen öğrenciler üniversiteye gelerek herhangi bir kayıt yaptırmayacak ancak Üniversitemizde eğitimin başlayacağı tarihte aşağıda belirtilen belgeleri öğrenim görecekleri fakülte/yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
• Lise diplomasının aslı (henüz alınmadıysa yeni tarihli mezuniyet belgesi).
• ÖSYS (YGS ve/veya LYS) Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı.
• Ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilen öğrenciler için, diplomalarında veya mezuniyet belgelerinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduklarını gösterir resmi belge.
• Nüfus Cüzdanının aslı ve okunaklı arkalı önlü fotokopisi (Nüfus cüzdanının aslı kayıt işlemleri bittikten sonra öğrenciye iade edilecektir).
• Askerlik çağındaki erkek öğrencilerden, ilgili askerlik şubesi başkanlığından, askerliğini yapmakta olanlardan ise bağlı oldukları birlikten alınacak Üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırmalarında askerlik işlemleri yönünden sakınca olmadığına dair belge.
• 12 adet 4.5 x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğraflar, son altı ay içerisinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen özelliklerde olmalıdır. Polaroid ve fotokopi fotoğraf olmamalıdır).
• Adayın, "hiçbir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmadığını belirtir" yazılı beyanı kayıt sırasında doldurulacaktır.
• Öğrenci Kayıt Bilgi Formu, kayıt sırasında doldurulacaktır.
- Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler;
Kayıt tarihi itibarıyla bir yükseköğretim programına  kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtlarının yapılmasına, bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini YÖK'ün duyuracağı tarihe kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtlarının yapılmasına, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtlarının silinmesine ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların ise kayıtlarının yapılamayacağına karar verilmiştir.
-Kayıt yaptıramayacaklar;
1111 sayılı Askerlik kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığı'nca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup, dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylardan dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına kayıt olacaklar hariç),
Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olanlar.
1.     Özürlü Öğrenciler İçin Sağlık Raporu Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmeleri nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için (E-Kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci üniversiteye geldiğinde Sağlık Kurulu Raporu'nu öğrenim göreceği fakülte/yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine teslim etmekle yükümlüdür).
2.     Öğrenci No Sorgulama; Öğrenci Numaranızı, dönem başından itibaren öğrenim göreceğiniz Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Biriminden temin edebilirsiniz.
 
-ÖN KAYIT İŞLEMLERİ:
Üniversiteye Gelerek Kayıt Yaptıracak Öğrenciler İçin Gerekli Belgeler;
• Lise diplomasının aslı (henüz alınmadıysa yeni tarihli mezuniyet belgesi).
• ÖSYS (YGS ve/veya LYS) Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı.
• Ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilen öğrenciler için, diplomalarında veya mezuniyet belgelerinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduklarını gösterir resmi belge.
• Nüfus Cüzdanının aslı ve okunaklı arkalı önlü fotokopisi (Nüfus cüzdanının aslı kayıt işlemleri bittikten sonra öğrenciye iade edilecektir).
• Askerlik çağındaki erkek öğrencilerden, ilgili askerlik şubesi başkanlığından, askerliğini yapmakta olanlardan ise bağlı oldukları birlikten alınacak Üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırmalarında askerlik işlemleri yönünden sakınca olmadığına dair belge.
• 12 adet 4.5 x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar, son altı ay içerisinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen özelliklerde olmalıdır. Polaroid ve fotokopi fotoğraf olmamalıdır).
• Adayın, "hiçbir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmadığını belirtir" yazılı beyanı kayıt sırasında doldurulacaktır.
• Öğrenci Kayıt Bilgi Formu, kayıt sırasında doldurulacaktır.
Üniversiteye Gelerek Kayıt Yaptıracak Öğrenciler İçin Kayıt Yerleri ve Tarihleri:
Kayıt işlemleri aşağıda yazılı yükseköğretim programlarına yerleştirilen tüm adaylar için belirlenen tarihler arasında ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi Personeli tarafından yapılacaktır.
Kayıt Yerleri:
Fen Edebiyat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu için Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71 Bomonti-Şişli/İSTANBUL.
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakülteleri için Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 34427 Fındıklı / İSTANBUL.
Ders Kaydı:
Üniversitemize kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra; birinci dönem (yarıyıl) derslerine devam edebilmeniz için ders kaydınız, doğrudan ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulunca yapılacaktır. Takip eden dönemlerin (yarıyılların) ders kayıtları ise öğrenciler tarafından yapılacaktır.
Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler her öğretim yılı başında Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen katkı payını/öğrenim ücreti tutarını ödemesi hâlinde ders  kaydını yaptırarak eğitimine devam ederler
E-Hizmetler:
Üniversitemizde kullanacağınız Öğrenci Bilgi Sistemi, e-posta gibi hizmetler için kullanıcı adınız; öğrenci numaranız, şifreniz ise TC kimlik numaranız olarak belirlenecektir. Sisteme ilk defa girdiğinizde şifrenizi değiştirmeniz gerekmektedir.
Üniversitemizin lisans bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler; isterlerse Üniversitemizin Akademik Takviminde belirlenen tarihte  yapılacak “Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”na girebilirler. Bu sınavda yeterli not alanlar öğrenimleri süresince okutulan yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar. Aldıkları notlar dönem (yarıyıl) ve genel akademik not ortalamalarına katılır.
 
 

Meclis-i Mebusan
Caddesi No: 24
Fındıklı 34427 İstanbul
T: 0212 - 252 16 00

Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:89 Bomonti
T: 0212 246 00 11

Meclis-i Mebusan Caddesi
Fındıklı / Istanbul
T : 0212 243 20 48

 
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.