MSGSÜ BİLGİ PAKETİ Türkçe | English  
 
 
 
MSGSÜ Hakkında
AKTS Kredi Sistemi

AKTS Kredi Sistemi
 
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi ve belirlenen öğrenim çıktılarını elde edebilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) bir akademik denklik sistemi olup, temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır.

AKTS hesaplamada temel kural, bir akademik yılda alınması gerekli tüm derslerin kredilerinin toplamının 60 olması zorunluluğudur. Kredi miktarının belirlenmesinde temel alınacak ölçüt öğrenci iş yüküdür. 

Öğrenci İş Yükünün Hesaplanması

İş yükü, öğrencinin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptığı ders saati içinde ve ders saati dışındaki tüm çalışmalardır ve planlanan bütün öğretim ve değerlendirme etkinliklerini içerir.

AKTS hesaplanmasında,

30 AKTS 1 döneme,
60 AKTS 1 yıllık iş yüküne, 
1 AKTS = 25 – 30 saatlik iş yüküne karşılık gelir. 
  
 
 

Meclis-i Mebusan
Caddesi No: 24
Fındıklı 34427 İstanbul
T: 0212 - 252 16 00

Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:89 Bomonti
T: 0212 246 00 11

Meclis-i Mebusan Caddesi
Fındıklı / Istanbul
T : 0212 243 20 48

 
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.