MSGSÜ BİLGİ PAKETİ Türkçe | English  
 
 
 
MSGSÜ Hakkında
Akademik Danışmanlık

Önlisans ve Lisans Düzeyi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine kayıt yaptıran tüm öğrencilere, her konuda danışmanlık yapmak üzere bir öğretim elemanı ataması yapılmaktadır. Danışman öğretim elemanı öğrenciliğe başlangıçtan öğrencilik süresinin bitimine kadar, başta akademik konular olmak üzere öğrencilere, gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmakta; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olmaktadır.
Yüksek Lisans Düzeyi
Öğrencilere, Üniversiteye kayıt yaptırmalarından itibaren bir ay içerisinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla, öğretim üyeleri arasından bir akademik danışman görevlendirilir. Zorunlu durumlarda ilgili kurulun onayı ile doktora veya sanatta yeterlik unvanına sahip kadrolu öğretim görevlileri arasından da danışman atanabilir.
Danışmanlar; öğrencinin öğretimi süresince, her dönem alacağı derslerin belirlenmesinde, tez/eser çalışmasının yönlendirilmesinde ve tez/eser çalışması danışmanlığı gibi bilimsel/sanatsal faaliyetlere rehberlik etmede ve öğrenci ile ilgili diğer akademik konularda rehberlik yapmakla yükümlüdürler.
Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, ders aşamasını tamamlayan öğrencilerin tez/eser çalışması danışmanlığı için tez aşamasının başlangıcında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı teklifi ile enstitü yönetim kurulu tarafından farklı bir tez/eser danışmanı atanabilir.
Danışmanlık ve rehberlik süreçlerinin eksiksiz yürütülmesinden ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı sorumludur. 
Tezli yüksek lisans programındaki öğrencinin ve danışmanlığı üstlenmesi önerilen öğretim üyesinin görüşleri alınarak ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla her öğrenci için ders seçiminde ve yüksek lisans tezinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi birinci yarıyıl sonuna kadar atanmaktadır.
Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanmaktadır.
Doktora/Sanatta Yeterlilik Düzeyi
Danışmanların görev ve sorumlulukları ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili enstitü kurulu önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslar ile düzenlenir
Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve ders kayıt işlemleri için öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri arasından, öğrenci ve öğretim üyesinin de görüşleri alınarak ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla birinci yarıyılın başında danışman atanmaktadır.
 
 
 

Meclis-i Mebusan
Caddesi No: 24
Fındıklı 34427 İstanbul
T: 0212 - 252 16 00

Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:89 Bomonti
T: 0212 246 00 11

Meclis-i Mebusan Caddesi
Fındıklı / Istanbul
T : 0212 243 20 48

 
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.