MSGSÜ BİLGİ PAKETİ Türkçe | English  
 
 
 
MSGSÜ Hakkında
Değişim Öğrencileri İçin Bilgi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, eğitim verdiğimiz alanların gereği olarak şehir hayatının en yoğun yaşandığı bölgelerde konumlanmıştır. Bu özelliğiyle kültür-sanat ortamının odağındaki kent üniversitesi olarak ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Üniversitemiz binaları Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli olmak üzere üç ilçede yer almaktadır. Üniversitemizde 3 fakülte, 1 konservatuar, 1 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüde eğitim öğretim hizmeti verilmektedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi: Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden Resim, Heykel, Grafik Tasarım, Seramik ve Cam Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Tekstil
ve Moda Tasarımı, Sahne Dekorları ve Kostümü, Fotoğraf, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu bölümleri ve merkezi sistemle öğrenci kabul
eden Sinema-TV Bölümü ile servis bölümü olarak kurulmuş bulunan Temel Eğitim Bölümü.

Mimarlık Fakültesi: Merkezi sistemle öğrenci Kabul eden Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık bölümleri.

Fen ve Edebiyat Fakültesi: Merkezi sistemle öğrenci kabul eden Arkeoloji, Felsefe, Fizik, İstatistik, Matematik, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve

Edebiyatı bölümleri ile pedegojik formasyon eğitimi veren Eğitim Bilimleri bölümü.

Meslek Yüksekokulu: Merkezi sistemle öğrenci kabul eden Giyim Üretim Teknolojisi Programı, Mimari Restorasyon Programı.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu

Devlet Konservatuvarı: Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden Devlet Konservatuvarımız, Müzik Bölümü (Kompozisyon ve Orkestra Şefliği, Yaylı Çalgılar, Piyano, Arp, Gitar, Üfleme ve Vurma Çalgılar), Sahne Sanatları Bölümü (Opera, Tiyatro, Bale) ve Müzikoloji Bölümü’nü (Genel Müzikoloji, Etnomüzikoloji ve Folklor) içermektedir.

Rektörlüğe bağlı bölümler: Enformatik bölümü
Enstitüler: İlgili Ana Sanat/Bilim Dallarının lisansüstü programlarını organize eden Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Güzel Sanatlar Enstitüleri. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde 26 Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyet göstermektedir.
Kısa Tarihçesi:
Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi (resmî adı Mektebi Sanayi-i Nefise-i Şâhâne) 1883 yılında Osman Hamdi Bey öncülüğünde bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri içerisindeki Eski Şark Eserleri Müzesi’nin bulunduğu binada açılmıştır. O dönemde Ticaret Nezareti’ne (1886’dan sonra Maarif Nezareti’ne)
bağlı olan ve 20 öğrenciyle açılan bu okulda resim, heykel, mimarlık ve hakkâklık (oymacılık) dersleri verilmiştir. Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi, 1927-28’de Sanayi-i Nefise Akademisi, 1928-68 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi, 1968’den 1983’e kadar İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, 1982 yılında Yüksek Öğrenim Yasası ile Mimar Sinan Üniversitesi adını almış, 2004 yılında ise bugün kullanmakta olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adını almış ve eğitimini sürdürmektedir.
Uluslararası İlişkiler Ofisi
2002 yılında kurulmuştur.  Değişim programları, uluslararası ilişkiler faaliyetleri bu birim tarafından yürütülmektedir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Karadeniz Üniversiteleri İşbirliği Ağı (BSUN), Avrupa Sanat Okulları Birliği (ELIA),  Avrupa Konservatuvarlar Birliği (AEC), Asya Sanat Okulları Birliği (ALIA), Avrupa Mimarlık Okulları Birliği (EAAE),  gibi pek çok birliğin üyedir. Ayrıca pek çok farklı üniversite ile ikili işbirliği protokolleri ve Erasmus programı kapsamında 250den fazla anlaşması mevcuttur.
Eğitim Dili ve Not Sistemi
Ders Başarı Notu
Katsayı
Puan
AA
4.0
90-100
BA
3,75
85-89
BB
3,50
80-84
CB
3,25
75-79
CC
3,00
70-74
DC
2,75
65-69
DD
2,50
60-64
EE
2,00
50-59
FF
0
0-49
FD
0
G
Geçti
K
KaldıMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin eğitim dili türkçedir. Ancak uluslararası öğrenciler için öneliren seçmeli yabancı dilde dersler bulunmaktadır. Ayrıca türkçe öğrenmek isteyen yabancı öğrenciler için Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında hızlandırılmış türkçe kursu ve Türkdili bölümünde seçimlik Yabancılar İçin Türçe dersi bulunmaktadır. Seçimlik ders kredili ve tüm yabancı öğrencilere açık ücretsiz bir derstir ve yıl boyunca devam etmektedir. Öğrenciler ders kaydından sonra seviye tespit sınavına katılmakta ve seviyelerine uygun olarak derse yönlendirilmektedir.
 
 

Meclis-i Mebusan
Caddesi No: 24
Fındıklı 34427 İstanbul
T: 0212 - 252 16 00

Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:89 Bomonti
T: 0212 246 00 11

Meclis-i Mebusan Caddesi
Fındıklı / Istanbul
T : 0212 243 20 48

 
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.